R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

Wie zijn wij?

Bisschop

Een groep enthousiaste jonge ouders uit Tilburg wil graag een unieke stem laten horen in het lokale onderwijsland door het oprichten van een nieuwe school. In deze tijd van bezuinigen lijkt het gekkenwerk om een nieuw initiatief van de grond te tillen. Toch geloven wij dat onze school:

  • voorziet in de behoefte aan degelijk, open en professioneel onderwijs
  • bestaansrecht heeft binnen de huidige wetgeving op onderwijsgebied;
  • door een efficiënte manier van besturen financieel haalbaar is.

Kortom:

  • de moeite van het ondersteunen waard is;

De werkgroep bestaat uit:

Anna Plakas (onderwijsdeskundige), Richard Martens (ICT consultant), Brian Chin ten Fung (gemeentelijk ambtenaar), Cristina Popescu (internationaal jurist), Betty Snel (docent biologie), Ype Postma (econoom), Marcel van den Berg (statisticus), Harrie de Swart (filosoof)

Adviseur: Cas de Quay (historicus)
Geestelijk begeleider: Harm Schilder (pastoor)
Comité van aanbeveling: Antoine Bodar, pr., Erik Luzac, Jan van Beurden

Wij spannen ons in om in de nabije toekomst in Brabant een vorm van katholiek onderwijs aan te bieden die degelijk, open en professioneel is.

We zijn geïnspireerd vanuit het gedachtengoed van JH Newman als voorbeeld van een leraar die opvoeding, geloof en vriendschap wist te integreren.