R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Wie zijn wij?

Onze Stichting wil een unieke stem laten horen in het onderwijsland door het oprichten van een nieuwe katholieke scholen. Wij geloven wij dat het:

  • voorziet in de behoefte aan degelijk, open en professioneel onderwijs;
  • bestaansrecht heeft binnen de pluriformiteit op onderwijsgebied;
  • door een efficiënte manier van besturen financieel haalbaar is.

Kortom:

  • de moeite van het ondersteunen waard is.

Bestuur

  1. H. Schilder, pr.
  2. Y. Postma
  3. C. de Quaij

Comité van aanbeveling: A. Bodar, pr., E. Luzac.

Wij spannen ons in om in de toekomst op meerdere plaatsen in Nederland een vorm van katholiek onderwijs aan te bieden die degelijk, open en professioneel is.

We zijn geïnspireerd vanuit het gedachtengoed van J.H. Newman als voorbeeld van een leraar die opvoeding, geloof en vriendschap wist te integreren.