R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

ANBI

Sinds 30-10-2014 beschikt Stichting J.H. Newmanschool  over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een vereiste voor toekenning van de ANBI status is dat men zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status brengt voor ons een aantal belastingvoordelen met zich mee.

  • De stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen die wij bij onze stichting gebruiken voor het algemeen belang.
  • Een donatie aan onze stichting kan als gift in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Naam instelling:

STICHTING ROOMS KATHOLIEK BASISONDERWIJS JOHN HENRY NEWMAN

RSIN

851350331

Postadres

Sniederslaan 48

5531 EL Bladel

Doelstelling

Oprichten en exploiteren van een Katholieke (basis)school. Met een duidelijke Katholieke identiteit en hoogwaardig onderwijs.

Beleidsplan 2021

De Stichting J.H. Newmanschool zal een of meer aanvragen doen voor het starten van traditioneel-katholiek onderwijs in Nederland.

Daarnaast houden wij contact met verschillende onderwijsinitiatieven in Nederland en België.

Verder organiseren we in 2021 bijeenkomsten voor ouders, docenten en belangstellenden om het belang van onderwijsvernieuwing onder de aandacht te houden.

Ook worden plannen voor digitalisering verder uitgewerkt.

Zie statuten

Bestuur

  1. H. Schilder, pr. (bestuurslid en geestelijk adviseur)
  2. Y. Postma (voorzitter)
  3. A. Plakas (penningmeester)
  4. C. de Quay (secretaris)

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Jaarverslag J.H. Newman stichting 2019.

Het jaar 2019 was voor de J.H. Newman stichting in overgangsjaar. De doelstelling van de stichting om een nieuwe Rooms Katholieke school in Tilburg te stichten werd in 2019 veel ruimer gemaakt. De J.H. Newman stichting streeft nu naar nieuwe Rooms Katholieke scholen in geheel Nederland. Door de snelle veranderingen in de Rooms Katholieke kerk is er juist bij jonge Rooms Katholieke jongeren een verdieping van hun geloof waar te nemen en daardoor het streven van deze jonge mensen om zich aan te sluiten bij de meer traditionele gelovigen in de Rooms Katholieke kerk. Daarnaast zien wij een steeds groeiende groep jonge Rooms-Katholieken die hun kinderen thuisonderwijs geven met als doel om hun Rooms Katholieke opvoeding, vorming en scholing beter op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast is er een groep Rooms Katholiek gezinnen, afkomstig uit het buitenland die op zoek zijn naar de meer traditionele vormen van Rooms Katholiek onderwijs, vaak ook in hun eigen taal. Mede om bovengenoemde ontwikkelingen meer kans te geven op een eigen Rooms Katholieke school heeft de J.H. Newman stichting haar visie verruimd.

In september 2019 heeft de J.H. Newman stichting in Bladel een lezing over het Rooms Katholiek onderwijs laten verzorgen door de in Rome woonachtige priester Antoine Bodar. Antoine Bodar is priester en hoogleraar, schrijver van boeken over cultuur en christendom en programmamaker bij radio en televisie. De lezing, voorafgegaan door een plechtige Heilige Mis opgedragen door Antoine Bodar en pastoor Schilder, werd door ca. 40 mensen bezocht en uit de vragen van de aanwezigen en de discussie na afloop kwam een heldere behoefte aan de meer traditionele vormen van het Rooms Katholiek geloof naar voren. De aangeboden boekjes voor jonge kinderen werden daarom ook goed verkocht.

Financieel waren de uitgaven in 2019 iets hoger dan de inkomsten:

Jaarrekening 2019

Inkomsten

Giften € 512,62

Boekjes € 100,00

Totaal € 612,62

Uitgaven

Bankkosten € 109,43

Website € 115,83

Advertentie € 816,69

Drukwerk € 301,29

Representatie € 144,36

Totaal € 1.487,60

Saldo € – 874,98