R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

ANBI

Sinds 30-10-2014 beschikt Stichting J.H. Newmanschool  over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een vereiste voor toekenning van de ANBI status is dat men zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status brengt voor ons een aantal belastingvoordelen met zich mee.

  • De stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen die wij bij onze stichting gebruiken voor het algemeen belang.
  • Een donatie aan onze stichting kan als gift in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Naam instelling:

STICHTING ROOMS KATHOLIEK BASISONDERWIJS JOHN HENRY NEWMAN

RSIN

851350331

Postadres

Sniederslaan 48

5531 EL Bladel

Doelstelling

Oprichten en exploiteren van een Katholieke (basis)school. Met een duidelijke Katholieke identiteit en hoogwaardig onderwijs.

Beleidsplan 2021

De Stichting J.H. Newmanschool zal een of meer aanvragen doen voor het starten van traditioneel-katholiek onderwijs in Nederland.

Daarnaast houden wij contact met verschillende onderwijsinitiatieven in Nederland en België.

Verder organiseren we in 2021 bijeenkomsten voor ouders, docenten en belangstellenden om het belang van onderwijsvernieuwing onder de aandacht te houden.

Ook worden plannen voor digitalisering verder uitgewerkt.

Zie statuten

Bestuur

  1. H. Schilder, pr. (bestuurslid en geestelijk adviseur)
  2. Y. Postma (voorzitter)
  3. A. Plakas (penningmeester)
  4. C. de Quay (secretaris)

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Jaarverslag J.H. Newman stichting 2020.

De J.H. Newman stichting streeft naar de oprichting van nieuwe Rooms Katholieke scholen in geheel Nederland. Door de snelle veranderingen in de Rooms Katholieke kerk is er juist bij jonge Rooms Katholieke mensen een verdieping van hun geloof waar te nemen. Deze jonge mensen zoeken naar aansluiting bij de meer traditionele gelovigen in de Rooms Katholieke kerk. Daarnaast zien wij een steeds groeiende groep jonge Rooms-Katholieken die hun kinderen thuisonderwijs geven met als doel om de Rooms Katholieke opvoeding, vorming en scholing beter op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast is er een groep Rooms Katholiek gezinnen, meestal afkomstig uit het buitenland, die op zoek zijn naar de meer traditionele vormen van Rooms Katholiek onderwijs, vaak ook in hun eigen taal. In 2020 heeft de J.H., Newman stichting, helaas zonder succes, een aanvraag gedaan voor twee nieuwe Tridentijnse Rooms Katholieke basisscholen in Amsterdam en Den Haag. Mede om bovengenoemde ontwikkelingen meer kans te geven heeft de J.H. Newman stichting haar visie verruimd. De J.H. Newman stichting wil zich in de toekomst ook richten op de ondersteuning van het Rooms Katholieke thuisonderwijs en de J.H. Newman stichting wil ook private Tridentijnse Rooms Katholieke basisscholen oprichten. Voor kleine groepjes van 15 kinderen zou dit mogelijk kunnen zijn met een ouderbijdrage van ca. € 500,00 per maand.

 

Financieel waren de uitgaven in 2020 hoger dan de inkomsten:

Jaarrekening 2020

Inkomsten:

Rente                                     €     0,35

Uitgaven

Bankkosten                           € 110,40

Website                                    266,86

KVK                                               7,50

Totaal                                    € 384,76

Saldo                                      – 384,41