R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

Error: Dit bestand bestaat niet?

ANBI

Sinds 30-10-2014 beschikt Stichting J.H. Newmanschool  over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een vereiste voor toekenning van de ANBI status is dat men zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status brengt voor ons een aantal belastingvoordelen met zich mee.

 • De stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen die wij bij onze stichting gebruiken voor het algemeen belang.
 • Een donatie aan onze stichting kan als gift in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Naam instelling:

STICHTING ROOMS KATHOLIEK BASISONDERWIJS JOHN HENRY NEWMAN

RSIN

851350331

Postadres

Ringbaan West 302

Tilburg

Doelstelling

Oprichten en exploiteren van een Katholieke (basis)school. Met een duidelijke Katholieke identiteit en hoogwaardig onderwijs.

Beleidsplan 2019

De Stichting J.H. Newmanschool is actief betrokken bij de gesprekken bij het Ministerie van OCW inzake de nieuwe onderwijswetgeving. Daarnaast houden we contact met verschillende partners in Nederland en België. Daarnaast organiseren we in 2019 bijeenkomsten voor ouders, belangstellenden en voor onze medewerkers om het belang van onderwijsvernieuwing in katholiek in de aandacht te houden. Ook is er uitwisseling met een Vrije School om praktische ervaring op te doen die ons onderwijsplan ten goede komt.

Zie statuten

Bestuur

 1. H. Schilder (voorzitter)
 2. Y. Postma (bestuurslid)

Recente activiteiten 2018

  • Uitgave Nieuwsbrieven
  • Vormingsbijeenkomst Breda
  • Gebedsbijeenkomst Tilburg
  • Deelname aan gesprekken OCW
  • Opinieartikelen publiceren
  • Verhuizing secretariaat
  • Verkoop via webwinkel

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Financieel overzicht 2018

Jaarrekening 2018

Rabo Bankrekening
Beginsaldo 7.938,43
Eindsaldo 7.060,02
Resultaat -878,41

Uitgaven
Bankkosten 241,94
Representatiekosten 783,42
Verzendkosten 6,95
Inkopen 45,40
Advertenties 364,15
1.441,86

Inkomsten
Verkopen 389,07
Donaties 173,00
Rente 1,38
563,45

Resultaat 2018
Inkomsten 563,45
Uitgaven -1441,86
Resultaat -878,41

Begroting 2019

Uitgaven
Bankkosten 250,00
Representatiekosten 450,00
Verzendkosten 10,00
Inkopen 80,00
Advertenties 250,00
1.040,00

Inkomsten
Verkopen 400,00
Donaties 900,00
Rente 2,00
1.302,00