R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Antoine Bodar

Antoine Bodar ondersteunt van harte het streven naar een goede en open katholieke school. “Het geloof is een antwoord op de zin van het leven, zo was het toen ik 7 was en zo is het nog steeds. Voor mij gaat er een grote troost vanuit. Die troost gaat voor mij ook uit van boeken lezen, kamermuziek, ik hou erg van de schone kunsten, wat dat betreft heb ik een rijk leven. Maar de verbinding van alles is toch de godsdienst.” (uit: esta nr. 26 – Interviewserie Nest, bekende Nederlanders over hun jeugd)

“Wat vindt u nu van katholiek rekenen, van katholieke algebra? Dat is natuurlijk onzin, daar komt geen katholicisme bij kijken. Maar de katholieke identiteit komt natuurlijk wel terug in andere vakken, in geschiedenis of filosofie.[…]”

De realiteit is dat kinderen op katholieke scholen leerden wat goed was aan het boeddhisme en wat eventueel nog deugde aan het protestantisme. Maar je leerde vooral wat er niet deugde aan de katholieke kerk. Daar heb je natuurlijk geen bijzonder onderwijs voor.’ (uit: Inzicht nr 1 – februari 2009)