R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Bidt u mee?

Wilt u mee bidden? Dat zou heel fijn zijn. Mensen kunnen zaaien, maar God geeft de vruchtbaarheid! Hieronder vindt u het gebed dat de Stichting heeft gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u een mail naar ons zenden:

JHNewmanHemelse Vader,

Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
Daarvoor danken wij U.

Gij hebt ons herschapen door het liefdesoffer van Jezus Christus op het kruis.
Daarvoor prijzen wij U.

Gij blijft ons vernieuwen door uw heilige Geest, die ons vervult met uw genade.
Daarom verlangen wij naar U.

Maar ondanks deze onvolprezen gaven en ondanks de edelmoedige inzet van zoveel goede leden van uw Lichaam de Kerk, neemt de duisternis het Licht nog niet aan. Zoveel kinderen raken gewend aan de duisternis en verliezen het zicht op de hemelse zaligheid en de roeping tot naastenliefde.

Wij willen uw licht laten schijnen, Heer, en wij verlangen naar goede scholen waar de jonge christenen weer gevormd worden tot heilige mensen en tot goede burgers. Wilt Gij dit streven zegenen met uw milde hand en hen die eraan meewerken beschermen tegen hoogmoed en vrees, tegen ongeduld en traagheid, tegen onverschilligheid en alle mogelijke tegenwerking.

Moge de voorspraak van de heilige familie en van de heilige John Henry Newman een krachtige hulp zijn voor hen die leiding geven aan de Kerk. Dat ook zij mogen branden van verlangen naar de vernieuwing van het katholieke onderwijs. En dat allen die hun medewerking zullen verlenen, de wijsheid ontvangen om te doen wat Gij wilt, opdat Gij dit goede werk vanaf het begin zult zegenen en tot voltooiing brengen met uw alles doordringende barmhartigheid.

Dat vragen wij in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Amen.

U kunt ons bidprentje ook downloaden