R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Diepgang

  • Goed onderwijs
  • Uitgewerkt onderwijskundig concept
  • Kinderen kritisch leren nadenken over hun plek in de wereld
  • Onderwijs op maat

Het onderwijsniveau dat wij nastreven is hoog, niet omwille van de statistieken maar omdat wij geloven dat er meer uit het kind te halen is dan vaak gebeurt. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden, zorgen wij voor een uitstekende basis voor het voorgezette onderwijs.

Op basis van een verantwoord onderwijskundig concept, leren wij kinderen kritisch nadenken over hun plek in de wereld. Kinderen die het nodig hebben mogen rekenen op onderwijs op maat.