R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

John Henry Newman

John Henry Newman was een Engelse theoloog en schrijver in de 19e eeuw.

Vanwege het ideaal van algemene, diepgaande en (voortgezette) ontwikkeling en zijn nadruk op de waarde van vriendschap, herkennen wij ons in deze persoon die wereldwijd mensen uit allerlei kringen blijft inspireren.

Newman werd in een anglicaans gezin geboren in Londen in 1801. Later bleek hij een begaafde leerling. In Ealing zat John Henry hij op kostschool. Op zijn zestiende gaat hij naar het Trinity College in Oxford. In 1822 wordt hij fellow aan het prestigieuze Oriel college en later tutor, een soort studiebegeleider. Hij hecht veel waarde aan vriendschap en hangt het ideaal van de gentleman aan. Newman komt op voor de eigen positie van religie ten aanzien van de politieke macht.

Om gezondheidsredenen maakt Newman een reis door Zuid-Europa. Terug in Engeland doet hij mee met de Oxford-movement, die streefde naar religieuze vernieuwing van de Engelse kerk. In 1845 wordt hij katholiek. Vanaf dan mag hij het intellectuele leven van katholieken in Engeland op hoger niveau brengen. Een groot project was de stichting van een katholieke universiteit in Dublin.

Als erkenning ontvangt hij aan het einde van zijn leven van paus Leo XIII de kardinaalshoed. Newman stierf in 1890.

Zijn grote invloed blijkt o.m. uit de geschriften van het Tweede Vaticaans Concilie (1965). In 2010 werd hij door paus Benedictus XVI in Birmingham zalig verklaard. Op 13 oktober 2019 werd hij in Rome door paus Franciscus heilig verklaard.