R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Kwaliteit

  • Respect voor de leerling en de leerkracht
  • Respect voor de natuur
  • Respect voor cultuur en religie
  • School voldoet aan alle eisen die de overheid aan een school stelt

Een leerling is geen leermachientje maar een unieke persoon, die respect verdient en daarmee zelf ook respect leert opbrengen voor zijn omgeving. Vanuit een christelijk mensbeeld willen wij een onderwijsmilieu scheppen waarin religieuze en culturele/menselijke waarden geïntegreerd worden.

Daarnaast ademt de school liefde voor de schepping, waarvoor wij, als samenleving, verantwoordelijk zijn en een dienende rol hebben.

De leerkracht helpt, door zijn gedegen kennis en ervaring, leerlingen ontdekken wat de zin en samenhang is in de werkelijkheid.

Hierbij verdient hij of zij respect van leerlingen, ouders en directie.

De school wil expliciet voldoen aan alle eisen die de Nederlandse overheid aan een school stelt, waarbij de kernvakken centraal staan.