R.K. basisschool J.H. Newman

kwaliteit, openheid, diepgang

R.K. basisschool J.H. Newman - kwaliteit, openheid, diepgang

Openheid

  • Open voor alle kinderen
  • Aandacht voor persoonlijke benadering van leerlingen en leerkrachten
  • Transparant bestuur
  • Besparen op dure overhead (keep it simple)

Onze school biedt een thuis aan kinderen die levensbeschouwelijk aansluiting zoeken bij de katholieke overtuiging van hun ouders (cultural coherence).

Uitdrukkelijk wil de school ook openstaan voor kinderen die een andere of geen religieuze beleving meekrijgen.

Met behulp van professionele medewerkers leren alle kinderen de kracht van samenwerking, betrokken tolerantie en vriendschap.

Het besturen van de school gebeurt op basis van het onderwijsideaal en niet door wisselende inzichten op managementgebied. Hierbij laat het bestuur zich regelmatig toetsen door de bevoegde instanties. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk mensen in de klas, tussen de leerlingen, en niet op afstand, achter het bureau.